Najväčší výber produktov s GPS na Slovensku!

Garmin TOPO Czech PRO- plná verzia - DVD

Nová verze nejpodrobnější navigační turistické mapy ČR na trh pro navigace Garmin. TOPO Czech PRO 2013 je turistickou mapou, jejímž základem je Státní mapové dílo ZABAGED 1:10 000 a silniční síť StreetNet firmy CEDA. Datový objem činí 429 MB, mapa je členěna na 24 regionů. Stejně jako u předchozí verze 2010 je mapa zakreslena včetně 2 km pásu za státní hranice.

Dostupnosť: Na sklade

s DPH: 129,00 € bez DPH: 107,50 €
s DPH: 129,00 € bez DPH: 107,50 €

Popis

Detaily

Výpredaj posledných kusov! Pôvodná MOC: 199,90€ s dph!

Součástí instalačního CD je i mapové prostředí MapSource (verze 6.15.7), které slouží pro přenos mapových sad, tras a bodů mezi navigací a počítačem. Na CD jsou také podrobné manuály k instalaci a odkaz na on-line registraci.
Mapa je jednolicenční, tzn. že zakoupené CD lze registrovat pouze na jeden GPS přístroj. Mapová licence je nepřenosná, nelze tedy v případě zakoupení nového přístroje provést změnu registrace ze starého na nový přístroj.

Stejně jako u verze 2010 je v instalaci přidán další mapový produkt - cyklonavigační mapy CYKLO Czech 2013. Mapa je optimalizována pro navigaci cyklistů po cyklotrasách a cestách vhodných pro kola (silnice nižší třídy, lokální komunikace ve městech, zpevněné komunikace mimo obce). Navigační síť tak není omezena na značně nespojitou vrstvu cyklotras a cyklostezek, která má sice vyšší prioritu, ale neumožní plánovat výlet v rámci celého území ČR i v místech, kde cyklotrasy téměř chybí.

Další novinky a zlepšení:

• Silniční síť - kompletní aktualizace vrstvy na stav ke konci roku 2010 , výrazné doplnění páteřní sítě kvalitních lesních a polních cest (přidány do routovatelné vrstvy). Navíc doplnění a zpřesnění průběhu cca 8 000 úseků ostatních cest a pěšin
• Značené turistické cesty a cyklotrasy - Provedeno cca 1200 oprav průběhu značených cest, doplnění nových a zrušení nevyznačených.
• Vrcholy - Doplnění a zpřesnění u cca 150 vrcholů. Doplněny některá sedla (200 bodů) a nepojmenované vrcholy (1400 bodů).
• Zahraniční pás 2000 m – Drobné opravy a doplnění přibližně 2000 prvků. Asi 1/5 sídel v rakouské části převedena na jednotlivé budovy (cca 8000 prvků).
• Body zájmu - nová kompletní databáze židovských památek (450 bodů) a obecních úřadů (4400 bodů), doplnění mlýnů (150 bodů), památných stromů (300 bodů), aktualizace turistických známkových míst a rozhleden. Rozšíření databáze turistických rozcestníků a odpočívadel (1600 bodů). Odstranění duplicit, zpřesnění polohy a doplnění atributů u cca 5000 bodů. Přidáno větší množství parkovišť (3000 bodů), restaurací, hotelů. Nově doplněn výběr hraničních kamenů (cca 7000 bodů, včetně označení).
• Úpravy grafického vzhledu mapy, tvarů bloků budov.
• Instalace mapy program obsahuje MapSource ve verzi 6.15.7 s možností aktualizace na verzi 6.16.3 včetně české lokalizace programu.

Základní popis mapy

Mapa TOPO Czech PRO 2013 představuje unikátní produkt, který nabízí výhody navigační digitální mapy (automatický výpočet trasy, vyhledávání obektů) a tištěné mapy svým detailem a použitými mapovými symboly.
Mapa vznikla spojením turistických a navigačních dat z několika datových zdrojů. Nově je v mapě použita řada predevším polohopisných a topografických prvků ze Státního mapového díla 1:10 000. Tento produkt obsahuje zcela nové datové prvky jako jsou mohyly, kříže, boží muka, porosty a využití půdy (lesy, křoviny, kosodřevina, chmelnice, parky), kompletní síť elektrického vedení a produktovodů.

Stejně jako ve verzi 2010 je mapa ve formátu Garmin NT a v mapě jsou obarveny sítě turistických značek, cyklotras, naučných stezek a tras s výlety po Tisícovkách. Barevné symboly nezobrazují všechny mapové přístroje z produkce Garminu, zjednodušeně lze řící, ze tuto funkcni a formát NT podporují přístroje od roku výroby 2006 a nověji. Jmenovitě lze uvést např. eTrex Venture Cx, eTrex Legend/Vista Cx, eTrex Legend/Vista HCx, GPSMAP 60 Cx, GPSMAP 60CSx, GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 76Cx, GPSMAP 76 CSx, GPSMAP 78, přístroje řady StreetPilot c5xx, Nuvi, Zumo, Colorado, Dakota, Oregon, Montana, Edge 605/705/800, GPSMAP 278 a Garmin Mobile 10.

Mapa obsahuje tyto mapové prvky:

• sídla a části sídel (20.000 bodů),
• body zájmu ve více jak 50 kategoriích (např. bankomaty, památky, restaurace, objekty čs. opevnění, turistická známková místa, sport, zábava, železniční stanice a zastávky),
• výškové kóty (65.000 bodů),
• bodové objekty jako jsou komíny, sila, vodojemy, boží muka, pomník, apod.,více jak 200.000 těchto objektů,
• síť komunikací - dálnice, silnice I.-III. třídy, zpevněné asfaltky, ulice ve městech a místní komunikace v obcích, lesní a polní cesty, pěšiny (přes 2.800 000 úseků !),
• železnice a železniční vlečky,
• kompletní síť elektrického napětí a produktovodů,
• vodní toky, potoky,
• vrstevnice s krokem 10 metrů, liniové tvary roklí, plochy skalních útvarů,
• turistické značky,
• cyklotrasy,
• naučné stezky,
• doporučené výlety po Tisícovkách (vrcholech s nadmořskou výškou nad 1000 metrů),
• plochy sídel a u velkých měst plochy nákupních, univerzitních a dalších oblastí,
• plochy lesů křovin, luk, liniové vegetace, osamělých stromů, zahrad a parků, chmelnice, vinice a další polochy s tematikou využití půdy,
• plochy antropogenních objektů, jako jsou haldy, průmyslové areály, ruiny, apod.,
• vodní plochy-vodní nádrže, jezera, rybníky a malé nepopsané vodní plochy,
• digitální model terénu (použit pro stínování v programu MapSource).

Parametre

Parametre

Výrobca Garmin

Obsah balenia

Obsah balenia

CD TOPO Czech 2 PRO + voľná registrácia na 1. zariadenie Garmin

Možno Vás budú zaujímať aj nasledovné produkty

Garmin City Navigator Turkey NT, microSD/SD

Garmin City Navigator Turkey NT, microSD/SD

s DPH: 42,00 € bez DPH: 35,00 €
Garmin City Navigator Eastern Europe NT, microSD/SD

Garmin City Navigator Eastern Europe NT, microSD/SD

s DPH: 40,00 € bez DPH: 33,33 €